Børsprospekt

Selskabets bestyrelse besluttede d. 17. juli 2013 at udvide selskabets aktiekapital med indtil 337.880.040 stk. nye aktier svarende til nominelt DKK 168.940.020 via en fortegningsemission i forholdet 1:20 med en tegningskurs på DKK 0,60 pr. aktie á nominelt DKK 0,50.

Prospekt for fortegningsemissionen blev offentliggjort d. 17. juli 2013 og fremgår af selskabets selskabsmeddelelse nr. 16/2013. 

Tegningsperioden udløb d. 19. august 2013 kl. 17.00. Samlet var der ved tegningsperiodens udløb indkommet tegninger på i alt 238.370.962 stk. aktier svarende til 70,5% af de udbudte aktier og et bruttoprovenu på DKK 143m.  

Prospekt for fortegningsemissionen kan hentes her.