Finanskalender

27. februar 2018          Årsrapport 2017

20. april 2018                Ordinær generalforsamling

20. april 2018                Delårsrapport, 1. kvartal 2018

8. august 2018                  Delårsrapport, 1. halvår 2018

2. november 2018       Delårsrapport, 1-3. kvartal 2018

I tilknytning til ovenstående meddelelser offentliggør selskabet månedligt en opgørelse af den indre værdi af selskabets aktier. Meddelelse herom vil blive givet senest tre børsdage efter et måneds­skifte.

Selskabet udarbejder kun delårsrapporter, årsrapporter og øvrige selskabs­med­delelser m.m. på dansk.