Historik

Selskabents hidtidige virksomhed har omfattet udvikling, produktion og salg af genopladelige Lithium-Ion Polymer batterier. Denne virksomhed belv drevet under navnet Danionics A/S. Selskabet indgik i 2004 et samarbejde med GP Batteries International Ltd. om etablering af et 50/50 joint venture i Kina ved navn Danionics Asia Ltd til produktion og internationalt salg. Fra 2004 og indtil den 23. april 2013 har ejerskabet af joint venturet været selskabets eneste aktivitet, idet selskabet dog i perioden 2008-2012 har forestået gennemfakturering af en mindre del af salget af de af joint venturet producerede batterier. 

Selskabet afhændede d. 9. april 2013 sit tilgodehavende hos og sin 50 % aktiepost i Danionics Asia Ltd. hvorved den af selskabet tidligere drevne virksomhed vedrørende Lithium-Ion Polymer batterier er ophørt. 

Samtidigt med salget af Danionics Asia Ltd. erhvervede Strategic Capital ApS en større aktiepost i selskabet. Aktierne var tidligere ejet af Surplus Enterprice Limited, Hong Kong – selskabets tidligere partner i Danionics Asia Ltd. Overdragelsesprisen for aktierne var DKK 0,60 pr. aktie. 

På selskabets ordinære generalforsamling d. 23. april 2013 fratrådte selskabets daværende bestyrelse og selskabets nuværende bestyrelse indvalgtes. 

På en ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni 2013 ændrede selskabet formål til ”…nationale og internationale investeringer i finansielle aktiver og instrumenter…” og selskabet skiftede navn til Strategic Investments A/S. Endvidere gennemførtes en kapitalnedsættelse fra nominelt DKK 1 til DKK 0,50 pr. aktie ligesom bestyrelsen fik bemyndigelse til forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 8,5m til DKK 500,0m. 

D. 28. juni 2013 fratrådte selskabets mangeårige administrerende direktør Henning O. Jensen og Kim Mikkelsen tiltrådte som ny direktør. Kim Mikkelsen er endvidere direktør og ejer af Strategic Capital ApS, selskabets nye hovedaktionær. Samtidig indgik selskabet aftale om selskabsadministration med SmallCap Danmark A/S. 

I august 2013 gennemførte selskabet en fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 143m. 

Selskabets nuværende aktivitet blev påbegyndt d. 1. september 2013.